Στο  τμήμα  Rock ,  Blues   του  Σύγχρονου  Ωδείου  Τέχνης , διδάσκουν  καθηγητές  διπλωματούχοι , έμπειροι  και  με  σπουδές  στο εξωτερικό .  Στο  τμήμα αυτό  ο  μαθητής αναπτύσσει την  τεχνική  του ( στην ντραμς , το  μπάσσο , την  ηλ. κιθάρα κ.λ.π. )  τις  γνώσεις  του  στα  θεωρητικά, ενώ  παίρνει  μέρος  και στα μου- σικά  σχήματα  του  ωδείου,  λαμβάνοντας  μέρος  και  στις  εκδηλώσεις  που  οργανώνουμε .  Τα  κομμάτια  που  μαθαίνουν  οι  μαθητές  είναι  τα  γνωστότερα  και  τα  πιό  σπουδαία   της  Rock  μουσικής .