Στο  τμήμα  λα'ι'κής  μουσικής , οι  μαθητές  μαθαίνουν  μπουζούκι , τζουρά  κ.α.  Ασχολούνται  με  την  τεχνική  αυτών  των  οργάνων , αλλά  και  γενικά με όλα  τα  είδη  της  λα'ι'κής  μουσικής .  Οι  μαθητές  ετοιμάζουν  τραγούδια  για  τις  εκδηλώσεις  του  Ωδείου ,  και  συμμετέχουν  σε  σύνολα  που  αποτελούνται  από  μαθητές   αλλά  και  πολλές  φορές  ,  αν  αυτό  κριθεί  απαραίτητο -  και  από  καθηγητές .