( Ηλικίες  4  - 8  ετών )

Η  μουσική  προπαιδεία  είναι  πολύ  σημαντικό  μάθημα  γιά  κάθε  μικρό μαθητή  που  θέλει  να  ξεκινήσει  τη  μουσική  από  πολύ νωρίς . Τα  παιδιά  μαθαίνουν   τις  μουσικές  έννοιες  βιωματικά κι  έτσι  ο  μαθητής  ανακαλύπτει  τη  μουσική  μέσα  από  το παιχνίδι  .  Οι μικροί  μαθητές  όσο προχωράνε ,  μαθαίνουν ξυλόφωνο ,  μεταλλόφωνο ,  φλογέρα  , κρουστά  κ.α. φτιάχνοντας  έτσι και  μικρές  ορχηστρούλες .  Στο  τέλος  της  χρονιάς  η  τάξη  παίρνει  μέρος  και στη  μεγάλη μαθητική  συναυλία , δίνοντας  έτσι  την  ευκαιρία  στους  μικρούς  μας  μαθητές  να παρουσιάσουν  κάτι  ολοκληρωμένο  μπροστά  σε  κοινό.