Αυτό που επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή , ήταν να δημιουργήσουμε τις προυποθέσεις για ουσιαστική συμ -μετοχή στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Μετά λοιπόν από το κλείσιμο της πρώτης 12ετίας που λειτουργεί το ωδείο μας , πιστεύουμε ότι οι στόχοι που είχαμε θέσει από την αρχή , υλοποιούνται και αναπτύσσονται με τον καιρό .
Αυτό φαίνεται από τις πολλές και πετυχημένες συναυλίες των μαθητών αλλά και των καθηγητών , από την εισαγωγή των μαθητών στο Μουσικό Πανεπιστήμιο και τα  Μουσικά  γυμνάσια  και  φυσικά από  την παρουσία πολλών μαθητών μας , σε μουσικές εκδηλώσεις εκτός ωδείου .
Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια η παρουσία μας θα είναι πιό έντονη και  πιό δημιουργική .  Στόχος  μας  είναι  οι  νέοι μέσω  της  μουσικής  να  μπορέσουν  να  εκφραστούν , ν ΄ αναπτύξουν  την κριτική  σκέψη  καθώς  και    οι  συναυλίες όπως  και όλες  οι  εκδηλώσεις  του  ωδείου  να  είναι  η  αφορμή  για   ν' αναπτύξουν  την  συνεργατικότητα  και  την ευγενή  άμιλλα.