Οι  καθηγητές  του  Σύγχρονου  Ωδείου  Τέχνης  συμβάλλουν  σημαντικά στην  πολιτιστική  ανάπτυξη  της  περιοχής .   Κάθε  χρόνο  γίνονται  τουλάχιστον  2  συναυλίες  με  έργα  υψηλού  επιπέδου .Το  ωδείο  είναι  ένα  σχολείο   που  πρέπει  να καλύπτει  όλα  τα  είδη  μουσικής .  Οι  καθηγητές  οφείλουν  να  δίνουν  στους νέους  συναυλίες  που να  ξεφεύγουν  από  τα  καθημερινά  ακούσματα .
Το   Σύγχρονο  Ωδείο  Τέχνης  συμμετέχει   σε  πολλές  εκδηλώσεις και  εκτός  Ωδείου .